ఫ్యాక్టరీ టూర్

1 గురించి (4)

కంపెనీ

1 గురించి (2)

కార్యాలయం

nd (1)

R&D డిజైన్ బృందం

1 గురించి (12)

ఉత్పత్తుల సాధనాన్ని తెరవండి

1 గురించి (8)

ప్రాసెసింగ్ తనిఖీ

1 గురించి (10)

అచ్చు తయారీ

7ad758aa9736be9db6ea027e700e8cc

ఇంజెక్షన్ మౌల్డింగ్

f15

ఉత్పత్తి వర్క్‌షాప్

ఉత్పత్తి పరీక్ష

గిడ్డంగి

గిడ్డంగి

గిడ్డంగి